doorbreekdecirkel header doorbreekdecirkel header doorbreekdecirkel header

Over het boek

De markt van professionele dienstverleners is in tien jaar tijd veranderd in een vragersmarkt. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt flexibiliseert, dat meer en meer professionals voor zelfstandig ondernemerschap kiezen en dat de economische crisis ertoe leidt dat bedrijven en overheden nieuwe eisen stellen aan de samenwerking. Deze situatie dwingt professionele dienstverleners tot herbezinning van hun toegevoegde waarde en hun businessmodel. Ondernemerschap wordt meer dan ooit gevraagd, en vormt voor veel professionals een essentieel antwoord op de veranderende markt.

In dit boek leest u wat u als professional nodig heeft om in deze markt succesvol te kunnen zijn. Belangrijke thema's zijn onder andere:
- De impact van de veranderende eisen uit de markt
- Vier typen ondernemende professionals
- De kenmerken van succesvolle dienstverleners
- De noodzaak van nieuwe businessmodellen
- Communityvorming, het nieuwe werken en de rol van social media
- Manieren om je zichtbaarheid in de markt te vergroten
- Vijf veranderstrategieën om ondernemerschap te versterken

'De ondernemende professional' is bedoeld voor bureaus, zelfstandige ondernemers en netwerken van samenwerkende professionals die met hun dienstverlening andere organisaties helpen beter te presteren. Maar ook interne professionals, specialisten en ondersteunende afdelingen binnen grotere organisaties kunnen met dit boek hun toegevoegde waarde vergroten.

Bestel Boek


Afdrukken E-mailen Facebook Twitter Linkedin Google Bookmarks