doorbreekdecirkel header doorbreekdecirkel header doorbreekdecirkel header

De coöperatie als instrument voor innovatie en marktontwikkeling

Van branchevereniging EDventure zijn 27 onderwijsadviesbureaus (OAB’s) lid. De OAB’s werden tot 2008 gefinancierd uit middelen van het Rijk en de gemeenten, maar verdienen sinds januari 2008 hun geld zelfstandig. Twintig OAB’s, waaronder OBD Noordwest uit Hoorn, SBZW uit Purmerend en MARANT uit Elst, hebben in brancheverband met elkaar samengewerkt om een nieuwe dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen. Zo wisten zij nieuwe opdrachtgevers aan zich te binden. Ik sprak met Rombout de Wit, Annemarie Kaptijn, Frans Sleebos en Wilma van de Ven van branchevereniging Edventure.

Zelfstandig geld uit de markt halen

Traditionele taken van de OAB’s zijn onderzoek en diagnostiek van (zorg)leerlingen, advies en begeleiding bij nieuwe lesmethoden en de implementatie van veranderingstrajecten op basisscholen. Sinds in 2008 de financieringsstroom is verlegd van de overheid naar de scholen, moeten de OAB’s hun eigen broek ophouden door opdrachten te verwerven bij scholen en andere opdrachtgevers. Tegelijkertijd moeten de OAB’s uit hun inkomsten gelden vrijmaken voor innovatie van hun dienstenpakket. De branche stond daarmee voor de volgende uitdagingen in een sterk veranderde marktomgeving:

  • Hoe kunnen OAB’s succesvol worden als ondernemers?
  • Kunnen we bestaande relaties met vertrouwde basisscholen behouden en zelfs versterken door innovaties en verbeterde dienstverlening?
  • Hoe kunnen we inkomsten verwerven bij nieuwe opdrachtgevers en financiers?

In de jaren 2007/2008 werd duidelijk dat de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie onderdeel zou kunnen gaan uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Uiteindelijk is onder bepaling van strenge kwaliteitsnormen in de Tweede Kamer wettelijk vastgesteld dat deze dienst met ingang van 1 januari 2009 tot het basispakket behoort. Hier lag volgens Rombout de Wit, directeur/bestuurder van OBD Noordwest, een duidelijke ondernemerskans voor de OAB’s.

Orthopedagogen en psychologen van OAB’s gaven al voorlichting over dyslexie en behandelden ook kinderen op scholen. Om ook ernstige dyslexie te diagnosticeren en behandelen, zouden de OAB’s moeten innoveren, en daarvoor was een grote investering nodig. Bovendien zouden de OAB’s voor het op de markt brengen van deze dienst contracten moeten afsluiten met partijen met wie zij nog niet eerder hadden samengewerkt, zoals zorgverzekeraars. Daarbij was direct duidelijk dat er eisen zouden worden gesteld aan de bedrijfsvoering voor de financieel-administratieve verwerking van deze dienstverlening.

Innoveren samen met je concurrent

De OAB’s concludeerden dat zij de investeringen hiervoor niet zelfstandig konden opbrengen. Vervolgens hebben twintig OAB’s de handen ineengeslagen en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) opgericht. Enkele gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen van aangesloten OAB’s hebben hierna in opdracht van ONL de protocollen en methodieken ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie. ONL heeft een adviseur ingehuurd uit de verzekeringswereld voor ondersteuning bij het afsluiten van de contracten met de zorgverzekeraars. De OAB’s hebben gezamenlijk geïnvesteerd in een organisatorisch handboek, er zijn gespecialiseerde behandelaars opgeleid en materialen ontwikkeld. Ook hebben zij kwaliteitseisen geformuleerd en een systeem van intervisie opgezet om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien hoefden de OAB’s nu niet afzonderlijk hun diensten onder de aandacht te brengen, maar konden zij met een gezamenlijk marketingplan ONL profileren als landelijke aanbieder voor diagnose en behandeling van ernstige dyslexie.

Door deze gezamenlijk aanpak is het gelukt om deze nieuwe zorgdienst landelijk aan te bieden, met de garantie dat de kwaliteit van alle aanbieders aan dezelfde hoge standaard voldoet. Via ONL hebben alle twintig OAB’s in de loop van 2009 contracten afgesloten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars. Bij sommige OAB’s is de belangstelling voor deze dienst zo groot, dat er al binnen één jaar nieuwe behandelaars moesten worden geworven en de omzet voor deze dienst naar verwachting binnen twee jaar zal groeien naar 5 tot 10 % van de totale bedrijfsomzet. Begin 2010 hadden de OAB’s in ONL-verband met elkaar een substantieel aandeel van naar schatting 30% van de landelijke markt.

Een toekomst gericht op innovatief ondernemerschap

Na ruim een jaar zijn de effecten van de coöperatie dus al volop zichtbaar. De keuze om samen te gaan werken op het gebied van ernstige dyslexie heeft grote veranderingen met zich meegebracht. De leden van de coöperatie werken nog intensiever samen dan voorheen. Met ONL bieden wij ouders, kinderen, zorgverzekeraars en scholen een herkenbare en professionele aanpak. Samen staan we daarin duidelijk sterker dan alleen. De nauwe samenwerking van onze leden met het onderwijs is voor ouders een zeer belangrijk voordeel. Er is een juridische en organisatorische basis gelegd voor de ontwikkeling en het aanbod van andere diagnose- en behandeldiensten door leden van ONL.

Bij de OAB’s is de overtuiging ontstaan dat nu ook vervolgprojecten zoals de diagnose en behandeling van gedragsproblemen ter hand kunnen worden genomen. ONL start binnenkort met de leden MHR uit Gouda en OBD Noordwest uit Hoorn in samenwerking met een zorgverzekeraar een pilot voor eerstelijns psychologische zorg met onder andere diagnose en behandeling van faalangst. Daarmee zetten de OAB’s met hun coöperatie ONL een nieuwe stap op de weg van het innovatieve ondernemerschap in een veranderde marktomgeving.

Dit is een van de 25 cases uit het nieuwe boek:
De Ondernemende Professional van Frank Kwakman en Cris Zomerdijk

 

Reageren

26 Reactie(s) >>

Exame de ordem, vergonha naoiancl. Mais vergonhosa ainda foi a decise3o do STF amparando a constitucionalidade de uma prova, que sf3 se impf5e grae7as a pertine1cia da oab diante dos milhf5es arrecadados e0s custas dos BACHAREIS . Os valores cobrados pela anueancia dos advogados, dos Bachare9is a tedtulo das provas e daqueles que se3o estagie1rios ne3o se3o apresentados ao Tribunal de Contas da UNIc3O nem e0 Receita Federal. A oab consegue desculpas facilmente descabidas e fe1ceis de serem rebatidas perante o Juedzo, perante o Estado, mas ao inve9s de se tornarem transparentes, todas estas questf5es ao chegarem ao judicie1rio, sabe-se le1 o porquea, acabam desfavore1veis e0 sociedade e a oab se esquivando ao cumprimento de suas obrigae7f5es. As decisf5es acabam sendo favore1veis a esta instituie7e3o sabe-se le1 o quea. Se e9 ou ne3o autarquia. Se fazer faculdade perdeu o valor, ente3o que se fae7a igual ao curso de jormalismo. Se for para ferir diversos princedpios constitucionais, que se extingua a contituie7e3o; se for para desconsiderar que lei posterior revoga lei anterior, que se ridicularizem as leis; se for para manter uma ordem em desigualdade que se extingua o STF. Se for para manter uma instituie7e3o que consegue ganho de causa sem amparo legal nenhum, que seja extinta a oab, pois e9 inconcebedvel que uma entidade sem classificae7e3o alguma se utilize deste mesmo argumento para se intitular o que for, afim de manipular opinif5es, sair impune e comandar o paeds. A oab e9 uma autarquia como outra qualquer, deve satisfae7f5es e0 sociedade; portanto, ne3o faz mais que sua obrigae7e3o em dizer para onde ve3o os MILHd5ES arrecadados e deixar de insistir na aplicae7e3o de um exame o qual desqualifica o formado e, em momento algum e9 o suporte para avaliar o mednimo ensinado pelas faculdades. Se este exame qualifica em cinco horas e transforma o examinado em profissional da noite para o dia, ente3o esta autarquia deve ser solide1ria pelos danos causados por estes profissionais aos quais a mesma este1 dando o aval de qualificados. O argumento pronto e9 de que o exame exige o mednimo; pore9m, este mednimo e9 insuficiente na pre1tica. Na pre1tica se aprende muito mais, muito mais do que se aprendeu na faculdade, por isso este exame ale9m de continuar sendo ilegal, e9 infatil. Te3o infatil quanto este exame se3o as leis que em nada valem, nem mesmo para garantir que a contituie7e3o existe.

Geplaatst door Orso op 02-02-2013 om 13:02:16

aDBCua hgaitgrwkkmp

Geplaatst door zpvnolirs op 03-02-2013 om 13:02:35

412ucL , [url=http://tgdzxvgdmisy.com/]tgdzxvgdmisy[/url], [link=http://dqtfsvvvgyuv.com/]dqtfsvvvgyuv[/link], http://kefurnothyfo.com/

Geplaatst door xkfhlhttln op 04-02-2013 om 01:02:58

OGpjtM opgbrvarwjjn

Geplaatst door phvyzy op 05-02-2013 om 08:02:42

zfnvl1 , [url=http://nzcgyisdnksb.com/]nzcgyisdnksb[/url], [link=http://acczqylakjeh.com/]acczqylakjeh[/link], http://arqxdtrvhkzk.com/

Geplaatst door gtxzpuywf op 05-02-2013 om 15:02:43

Stuffing Envelopes Jobs and Work at Home Stuffing Envelopes Information. How to make money stuffing enlveopes at home. Stuffing enlveopes from home can be a real home job.

Geplaatst door Jay op 17-08-2015 om 17:08:34

I do love the way you have presented this specific situation and it does supply me personally some fodder for costnderanioi. Nevertheless, from everything that I have personally seen, I simply hope when other opinions stack on that men and women continue to be on issue and in no way embark upon a tirade regarding the news du jour. Still, thank you for this fantastic piece and whilst I do not agree with the idea in totality, I regard your perspective.

Geplaatst door Xaria op 12-05-2016 om 20:05:49

: merci d’avoir posté ici. Plusieurs personnes m’ont effectivement incité à cela, mais j’attends encore quelques temps avant d&rvguo;ensisaqer la chose : peut-être le FN corrigera et/ou répondra ??

Geplaatst door Skip op 13-05-2016 om 14:05:14

Jane, I may use different words for the creative exipeernce but I know just what you mean. When I can really get into a piece of writing, I do lose time and it feels almost magical what can happen. http://jeofnaxxl.com [url=http://seiuze.com]seiuze[/url] [link=http://rlrqvjunc.com]rlrqvjunc[/link]

Geplaatst door Seven op 14-05-2016 om 11:05:23

Thanks for the encouraging word Steve. God bless you and your family. I look forward to praising God with you when you come to Mi!Rhgancioy RoyChristian Life Church

Geplaatst door Cherilynn op 15-05-2016 om 14:05:38

First of all - Do not panic! In most cases, deleted files can restore - even if you have cleared the trash or did not used the trash when deleting files.
For successful resuscitation lost data it is necessary implement specific activities. Do not be discouraged - for this, it is not necessary to be an expert in the field of information technology, you also do not need to pay hundreds of dollars to a specialist professional for restoration of your information.
mac file recovery

Geplaatst door RECmurb op 28-06-2018 om 08:06:19

Also Lady Dentist or Hygienist for prophylaxis and childrens work. Laboratory Give qualifications, salary wanted .personal description, etc., in first letter. Exceptional Address, Dr. F. E. S., care Western Dental Supply, Salt Lake City, Utah.
Dental hygienist schools in atlanta ga

Geplaatst door Denbus op 08-05-2019 om 01:05:04

Hot stone, pregnancy, and chakra massages are offered, and reflexology is also available. “Our massage therapists stay on top of the latest techniques and health tools,” Valavanis says.
Is massage safe in pregnancy

Geplaatst door CocoCrunk op 29-05-2019 om 21:05:00

These symptoms often get more severe as time goes on such as forming nausea and vomiting and severe depression. Flu-like symptoms might also be experienced including going back and forth between sweating and chills, and having a high fever.
What does haldol do

Geplaatst door Uhaten op 01-06-2019 om 11:06:15

The new calculator in Windows 10 is purely out of habit, not everyones thing, but you can find and use the classic calculator!! Windows 10 has by defau!
barrow neurological institute

Geplaatst door ScrolWam op 04-06-2019 om 11:06:34

The problems associated with losing teeth While unattractive smile gaps obviously detract from your self-confidence, additional health problems can also arise from this condition. Some of these problems include teeth shifting, bone and gum recession, impaired biting/chewing, and speech issues.
Can bad teeth cause stomach problems

Geplaatst door WINTup op 11-06-2019 om 00:06:59

VAMC Salisbury provides health care services to veterans in the central Piedmont area of North Carolina.
Weekend dentist

Geplaatst door DENveni op 13-06-2019 om 04:06:45

Hamilton Dental Care is a state of the art dental practice. Our highly skilled and caring staff are fantastic with nervous patients and provide the best treatments in a relaxed and friendly environment. and independent treatments are available. We are ope
[url=http://eggrolls.ml/art/egg-roll-filling-ideas/]Egg roll filling ideas[/url]

Geplaatst door EGGCept op 26-06-2019 om 22:06:36

•Vlogging tips 1.1 How to Start a Vlog 1.2 Equipment and Basic Software Tools 1.3 Top 10 Best Cameras for Vlogging 1.4 12 recommended tools for vlogging
blood cell

Geplaatst door Bimtuh op 04-07-2019 om 16:07:04

Subsequently, it is popping up as the best performing altcoin among the largest 35 cryptocurrencies on the graph of Coinmarketcap. The token’s current market cap stands at over $300million. The token’s current market cap stands at over $300million.
cryptography

Geplaatst door CepSade op 12-07-2019 om 08:07:48

Browse and download Minecraft Mcpe Projects by the Planet Minecraft community.
minecraft mining

Geplaatst door CraftTub op 11-09-2019 om 07:09:11

Feb 2, 2018 Savage himself followed up this analysis in 2015, with Social Class in the 21st So the obvious example of this is the Old Boys network.
Social class and education

Geplaatst door Villacot op 13-09-2019 om 20:09:06

The Foot and Ankle Associates of NC, PLLC is a podiatrist in Raleigh NC. FAANC
Scalp psoriasis in children

Geplaatst door MikoDout op 19-09-2019 om 02:09:23

26 Jan 2016 When you walk into your bathroom, you crinkle your nose because you detect Why Toilets Smell Bad When They Are Clean the sink drains and the toilet – you realized its coming from the toilet. If you have a damaged wax sealing ring under the toilet, it can allow sewer gas to leak into the bathroom.
Bathroom sink stub out height

Geplaatst door JoniNaf op 21-09-2019 om 03:09:35

Here are eight options you can experiment with to help get rid of blackheads on your nose. .. Also, especially with severe acne, scarring can be a big problem.
how to get rid of small acne scars

Geplaatst door BaradWaby op 03-11-2019 om 02:11:50

To get rid of bugs in general, fence off around the house and pull out all the seem to get rid of the ants. let it set a few hours and bugs life chances, get real slim. little . 16 Common Household Pests and How to Get Rid of Em Unsurprisingly,
how to get rid of ants in house

Geplaatst door Karencep op 24-11-2019 om 05:11:36

NaamE-mailadresPlaats een reactieNiet leesbaar? Nieuwe tekst.

Afbeelding
Afdrukken E-mailen Facebook Twitter Linkedin Google Bookmarks

<< Ga terug